Jak i jak często serwisuje się pompy ciepła?

Pompy ciepła pozwalają na pozyskiwanie energii do ogrzania domu lub ochłodzenia go latem bezpośrednio z otoczenia. Dzięki nim możliwe jest obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 20%, nie mówiąc o redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Odpowiednio wykonana instalacja zapewni niskie koszty eksploatacji domu i będzie działać niezawodnie przez wiele lat. Jak nie doprowadzić do awarii? Czy serwis pomp ciepła jest konieczny?

Czym jest serwis pomp ciepła?

Pompy ciepła podlegają serwisowi. W pierwszym okresie po ich montażu mówimy o serwisie gwarancyjnym — zwykle we wskazanym z dokumentacji przedsiębiorstwie, które ma stosowne koncesje do wykonania usługi. Choć na wszelkich materiałach reklamowych można przeczytać, że pompy ciepła są urządzeniami bezobsługowymi,  w rzeczywistości nie do końca tak jest. Wszak pompa to tylko jedna składowa całej instalacji, a usterce może ulec każdy jej element. Coroczny serwis urządzenia jest sposobem na uniknięcie poważnych problemów z urządzeniem, których naprawa, choć jest możliwa, jest niezwykle kosztowna.

Co obejmuje serwis pompy ciepła?

Serwis pompy ciepła powinien przeprowadzić doświadczony instalator, który stale podnosi swoje kwalifikacje, w szkoleniach branżowych oraz tych organizowanych przez producentów danych rozwiązań technologicznych. Prace serwisowe powinny obejmować m.in.kontrolę: szczelności i ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła,  czujników i bezpieczników, ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła oraz przeponowych naczyń wzbiorczych po stronie instalacji centralnego ogrzewania budynku, wody użytkowej, jak i dolnego źródła ciepła, np. wymiennika gruntowego. W ramach serwisu nie można zapomnieć o sprawdzeniu prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych, sprawdzenia zawilgocenia czynnika chłodniczego, stanu filtrów czy też czyszczenie parownika.

Biorąc pod uwagę okres, kiedy najlepiej jest dokonać serwisu pompy ciepła, to tuż przed początkiem kolejnego sezonu grzewczego, kiedy w razie stwierdzenia usterki, chwilowe wyłączenie pompy nie wpłynie na komfort życia mieszkańców.