Jak montuje się powietrzną pompę ciepła?

Powietrzna pompa ciepła pobiera energię z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku, co jest rozwiązaniem bardziej przystępnym niż działanie pomp wodnych i gruntowych. Po wyliczeniu zapotrzebowania cieplnego domu i wybrania odpowiedniego modelu pompy pozostaje kwestia jej instalacji.

Rodzaje powietrznych pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła, w porównaniu do innych rozwiązań, mają duże możliwości montażowe. Nie wymagają specjalnej instalacji czy wykonywania wykopów. Bez większych problemów da się je założyć w domach zamieszkanych. Powietrzne pompy ciepła dzielą się na dwa podstawowe typy. Typ split jest to system składający się z dwóch modułów. Na zewnątrz domu umieszcza się moduł zawierający wentylator, parownik, sprężarkę i zawór rozprężny. Moduł wewnętrzny, który ma skraplacz i elektryczny podgrzewacz wspomagający oraz pompę obiegową c.o., instaluje się w środku. Drugi rodzaj to pompa ciepła w formie monobloku – jednego modułu montowanego na zewnątrz, skąd podłącza się go do stacji hydraulicznej lub centrali grzewczej. Niezależnie od wybranej pompy, podstawą instalacji jest stosowanie się do zaleceń producenta.

Instalacja zewnętrznej jednostki

W powietrznych pompach ciepła podczas instalacji najważniejsze jest wybranie odpowiedniego miejsca montażu. Jednostki split powinny znajdować się możliwie jak najbliżej siebie ze względu na ograniczoną zawartość czynnika chłodniczego. Producenci przeważnie przewidują ilość wystarczającą na 4-6 m. Przekroczenie tej odległości wymaga dobicia środka chłodniczego. Pompę należy umieścić w odległości 30 cm od ściany domu oraz 40 cm ponad gruntem. Nie powinna ona znajdować się nad chodnikiem ze względu na spływający kondensat, który może stwarzać oblodzenia zimą.

Czerpnia nie może być ustawiona w pobliżu gruntu lub roślin, a wyrzutnia nie powinna być skierowana do ściany budynku. Uzyskanie poprawnej wysokości wymaga stworzenia betonowej podstawy lub konstrukcji systemowej. Zachowanie odpowiednich wymiarów zapewni swobodny przepływ powietrza i zmniejszy prawdopodobieństwo zablokowania się układu np. przez zalegający śnieg. Pompę o niskiej wadze można także powiesić na ścianie.

Wybór miejsca dla jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna pompy split powinna być umieszczona w miejscu, gdzie zostanie zachowany swobodny dostęp do sterownika i prac serwisowych. Wymiary pompy mogą przypominać średniej wielkości lodówkę. Najmniej przestrzeni zajmują urządzenia współpracujące z ogrzewaniem płaszczyznowym. Instalacja działająca z tradycyjnymi grzejnikami będzie potrzebowała miejsca na osobną pompę obiegową oraz zbiornik buforowy. W zależności od rodzaju pompy trzeba będzie doprowadzić gniazdko jedno- lub trójfazowe. Zasilanie powinno być podłączone na osobnym zabezpieczeniu wymaganym przez producenta. Ze względu na możliwość wystąpienia zakłóceń kabel komunikacyjny nie powinien przebiegać w jednym peszlu z kablem zasilającym. Hałas w pompach ciepła najczęściej waha się w granicach 40-60 dB, więc nie zaleca się ich montować w sypialni lub pokoju dziennym.