Jak podłączyć wodomierz przemysłowy?

Dzięki wodomierzom możemy swobodnie kontrolować stan zużycia wody w danym budynku. Aby poprawnie działał, konieczny jest jego odpowiedni montaż. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że będzie on wskazywał nieprawdziwe wartości lub nawet ulegnie zniszczeniu. Sprawdź, jak go podłączyć!

O czym należy pamiętać, montując wodomierz przemysłowy?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie bez znaczenia jest samo umiejscowienie wodomierza. Właściwa lokalizacja przekłada się bowiem na odpowiednie opomiarowanie wody. Powinien on znajdować się w takim miejscu, które umożliwi jego bezproblemowy demontaż oraz bieżącą obsługę czy konserwację. Pamiętaj, że będziesz korzystał z tego urządzenia w szczególności do odczytu. Z tego powodu powinieneś zadbać o to, aby wodomierz został zamontowany tak, abyś mógł swobodnie zapoznawać się z przedstawianymi przez niego wartościami.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia wodomierza w przyszłości, zwróć uwagę na:

  • temperaturę otoczenia – powinna wynosić min. 4 stopnie Celsjusza;
  • ogólne warunki – wodomierz najlepiej montować wewnątrz budynku, aby uniknąć jego kontaktu z wodą; jeżeli to niemożliwe, zaopatrz się w studzienkę wodociągową;
  • pobliskie urządzenia – mogą one powodować wstrząsy wodomierza, dlatego zawsze należy zadbać o jego zabezpieczenie.

Jak zainstalować wodomierz przemysłowy?

W pierwszej kolejności konieczne jest przepłukanie rurociągu, które oczyści go z potencjalnie nagromadzonych zanieczyszczeń. Dostanie się ich do wodomierza mogłoby bowiem spowodować jego szybkie zniszczenie. Następnie wbuduj urządzenie do rurociągu wraz z armaturą. Pamiętaj jednak, aby zwrócić uwagę na oznaczenie umieszczone na wodomierzu. Determinuje ono bowiem właściwy sposób instalacji urządzenia. Litera H informuje o konieczności montażu w pozycji poziomej. „V” narzuca zaś orientację pionową. Następnie możesz przystąpić do pierwszego uruchomienia wodomierza. Otwórz odpowietrzniki, po czym powoli wprowadź wodę do rurociągu.